Програмите за временна заетост са луксозно социално подпомагане – нищо повече

Програмите за временна заетост са луксозно социално подпомагане – нищо повече

Близо 10 000 безработни се очаква да бъдат наети по програма „Работа“ през 2018 г. Догодина програмата ще се прилага в 196 общини, в които безработицата е над средната за страната.  Бюджетът й ще е 80 млн. лв. (т.е. по 8 000 лв. на човек), които ще се осигурят по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Прочетете повече заПрограмите за временна заетост са луксозно социално подпомагане – нищо повече[…]

Translate »