Програмите за временна заетост са луксозно социално подпомагане – нищо повече
Близо 10 000 безработни се очаква да бъдат наети по програма „Работа“ през 2018 г. Догодина […]
Translate »