Понеже актуализацията на бюджета се оказа национален проблем, едва ли не водещ страната към финансова гибел, […]
Translate »