Дата:

Категория:

За онези, които се интересуват къде и колко се чеше един PR, представям как изглежда един сравнително стандартен работен ден (конкретно – днешният 13 юни 2022 г.):


Дейности за АОБР[1] – 4 документа по 4 различни теми:

(работата включва съгласуване, изпращане до адресатите, събиране на входящи и изходящи номера, качване в сайтовете и във ФБ-стр. на БСК и на АОБР, изпращане до медиите и медия мониторинг – 66 публикации до момента)

Организиране на годишнина на членуваща в БСК браншова организация:

(вкл. кръгла маса, пресконференция и коктейл на 16 юни[2])

 • Изготвяне, съгласуване и изпращане на покана до медиите, качване в сайта,
 • Изготвяне и съгласуване на презентация за пресконференцията,
 • разговори с браншовата организация с всевъзможни доуточнения…
 • До довечера трябва да подготвя изказване на председателя на БСК, проект на прессъобщение за след пресконференцията и проект на прессъобщение за тържеството, които да пусна за съгласуване.
HR форум (на 15 юни):

Подготовка на презентация и всевъзможни уточнения (комуникация по мейл и телефон ту с организаторите, ту с колегите в БСК).

Публикации в сайтове:

(досега 14 бр., но вечерта предстои 🙂 )

Бюлетин „Новини от Европейския парламент“:

Изготвен, качен в сайта и пуснат до абонатите

4 броя поздравителни адреси:

Четене/коректура (слава Богу, друг ги написа).

Медийни участия:

Обработване на 6 медийни заявки (вкл. търсене на желаещи да се изявяват, по-точно – кандърдисване, защото желаещи няма), от които в крайна сметка са осигурени участници за две медии (въпреки множеството телефонни разговори и писания по вайбър).

Подготовка на материали по проекта BE-Rural (биоикономика)
Дейности за Издателска къща „Б. Данев“

(на която имам изключителното удоволствие да съм управител):

 • Учебник по ЗБУТ – фактуриране на доставката + договор
 • Наръчник за охранители – координация с авторката за представянето на книгата,
 • Счетоводни въпроси – хонорари, плащане на ДДС и дивидент

Измежду всичко това, разбира се, имаше и други неща, които няма смисъл да изброявам, но и те внасят „шум в системата“…

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМИТЕ, между които се наложи да прехвърлям днес:

 • Природен газ
 • Тол такси
 • Е-правителство
 • Нощен труд
 • Биоикономика
 • Земеделие
 • Управление на човешки ресурси
 • Управление на отпадъците
 • Отворени иновации
 • Счетоводство
Ако все още смятате, че основното занимание на един пиар е да се разхожда по коктейли и да се почесва по цял ден, заповядайте да се почесваме заедно 🙂
И, когато не съм „на център“, не се чудете каква е причината…

[1] През 2022 г. БСК е ротационен председател на АОБР и по тази причина ми е възложена координацията на комуникацията между четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

[2] Организацията на трите събития – кръгла маса, пресконференция и коктейл, включва много повече дейности, но тук съм изброила само свършеното днес.

Категория:

Translate »