От телевизора с напрегнато изражение ни обясняват разпалено в стил „яко ще мрем“, че заболеваемостта е стигнала 1000 […]
Translate »