Категория:

На 16 ноември м.г. адв. Савов (който води делото ни срещу заповедта на МЗ за въвеждане на зелен сертификат) внесе в МЗ искане за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Решението на МЗ за отговор на поставените въпроси е от 13 декември м.г., а самите отговори са получени на 14 януари т.г. (петък), т.е. два месеца след подаване на искането.

Според получения отговор:

1. Към 19 ноември 2021 г. със завършен ваксинационен курс са 1 673 851 души, от които 5328 души са хоспитализирани. Със завършен ваксинационен курс и минали 14 дни са починали 486 души, а починалите с незавършен ваксинационен курс са 319 души.

👉Мой коментар: От представените данни става ясно, че до хоспитализация стигат 0.32% от ваксинираните и 1.71% от неваксинираните, а летален изход има за 0.03% от ваксинираните и 0.5% от неваксинираните. Числата обаче могат да изглеждат и така: 99,68% от ваксинираните и 98.29% от неваксинираните НЕ стигат до болнично лечение, а 99.97% от ваксинираните и 99.50% от неваксинираните НЕ умират от ковид. Въпрос на гледна точка и представяне на нещата! А представянето зависи от целите – очевидно, голямата цел е всяване на страх!

Твърдението на Мангъров от онзи ден, че 564 ваксинирани са починали, всъщност е вярно, че и занижено, защото неговите данни са към декември/януари, а тези на МЗ в отговора по ЗДОИ са към средата на ноември м.г.

2. На въпроса „По какъв начин/метод/скала се изчислява степента на защита на имунитета срещу COVID-19 на ваксинираните и неваксинираните?“ отговорът е: „Министерството на здравеопазването не разполага с исканата информация и в тази част заявлението е изпратено по компетентност на Националния център по заразни и паразитни болести“!

👉Мой коментар: Ще изчакаме отговора на Националния център по заразни и паразитни болести (вероятно някъде около Великден 🙂 ), но дотук разбираме, че МЗ НЕ ЗНАЕ как се определя степента на защита срещу ковид! На този фон остава неясно как, по какви критерии МЗ води политиката, свързана със зелените сертификати, и как тези сертификати отчитат ковид-защитата на техните притежатели.

3. На въпроса „Каква част от неваксинираните, починали от COVID-19, са С ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ и каква част от ваксинираните починали от COVID-19 са БЕЗ придружаващи заболявания?“ отговорът е: „Националната информационна система за борба с COVID-19 не позволява генерирането на статистическа информация по посочените критерии“!!!

👉Мой коментар: Всъщност, този въпрос е най-важен, но точно на него отговор няма. Да приемем, че МЗ не са ни излъгали и действително в тяхната база данни няма информация за това каква част от починалите неваксинирани са били с придружаващи заболявания и колко от починалите ваксинирани са били БЕЗ други заболявания. Въпросът е ЗАЩО МЗ не води подобна статистика и не е ли това ключова информация за това каква е опасността/ползата от прилаганите експериментални течности, наречени смело „ваксини“?!

Категория:

Translate »