Колега PR (че и д-р по PR дори) разпалено рекламиращ (не казвам комуникиращ!) зелените сертификати и ваксините, обясняваше с чувство за висок личен професионализъм ползите от убеждаващата комуникация, в контекста на настоящата обществена ситуация.

Позволих си да му задам уточняващ въпрос, в резултат на което МЕ БЛОКИРА. Толкова за убеждаващите комуникации и професионалните комуникатори❗

А въпросът ми беше следният: Откога под „убеждаваща комуникация“ се разбира „едностранчива комуникация“?

За информация на хората, които не се занимават професионално с комуникации, уточнявам, че, за да убедиш някого в нещо, трябва да разполагаш с най-малко три неща:

  1. правдоподобен източник,
  2. логичен аргумент,
  3. емоционален призив.

Дотук от страна на убеждаващите ни във ваксинацията виждаме:

  1. Ползване на ЧАСТ от правдоподобните източници, но не на ВСИЧКИ правдоподобни източници (т.е. половинчата, едностранчива информация, с което впрочем се насърчава интересът към неправдоподобните източници);
  2. НУЛА логични аргументи;
  3. САМО и единствено емоционални призиви за спасяване на човечеството.

Колеги, хайде малко по-професионално и балансирано да прилагате професионалните си умения, защото дотук ефектът от комуникационния непрофесионализъм е видим!

Translate »