Често срещам въпроса „Добре, като сте против зелените сертификати, какво предлагате за справяне с проблема?“. Ето […]
Translate »