Категория:

Понеже по стар обичай у нас всичко се обяснява с „Европа каза“ и „В Европа е така“, хубаво е да си припомним как и защо ЕС прие регламента за зелените сертификати, както и каква точно е тяхната функция.

Всички помним как от началото на т.нар. пандемия, в изблик на паника, отделните държави-членки започнаха да търсят всевъзможни начини за ограничаване на разпространението на вируса. Имаше зелени и червени зони/държави, специален режим за влизане във всяка отделна държава за граждани на други отделни държави и т.н.

Целият този хаос, който освен чисто социални имаше и сериозни икономически последствия (бяха силно затруднени и дори на моменти прекъснати веригите от доставки), принуди европолитиците да мислят за вариант, който да облекчи свободното придвижване в рамките на ЕС.

Така, след дълги преговори се стигна до приемането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/953 от 14 юни 2021 г., чиято цел е „УЛЕСНЯВАНЕ НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ по време на пандемията от COVID-19“. Говорим за свободно движение в рамките на ЕС (от една в друга държава-членка)!

В РЕГЛАМЕНТА НИКЪДЕ НЕ СЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНЕ ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ДОПУСК ДО ОБЩЕСТВЕНИ И РАБОТНИ МЕСТА❗️❗️❗️

Нещо повече, в регламента изрично се посочва, че:

  • „Необходимо е тези ограничения да се прилагат в съответствие с общите принципи на правото на Съюза, и по-специално принципите за пропорционалност и недискриминация.“
  • „Не следва да се счита, че с него (б.р. – регламента) се улеснява или насърчава приемането на ограничения върху свободното движение или ограничения на други основни права в отговор на пандемията от COVID-19“
  • „Необходимо е да се предотврати пряката или непряката дискриминация срещу лица, които не са ваксинирани, например поради медицински причини, поради това, че не са част от целевата група, за която понастоящем се прилага или се разрешава ваксината срещу COVID-19“
  • “ Освен това настоящият регламент не може да се тълкува като установяващ право на ваксинация или задължение за ваксинация.“
  • „Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), включително правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на равенство пред закона и недискриминацията, свободата на движение и правото на ефективни правни средства за защита. Когато прилагат настоящия регламент, държавите членки трябва да се съобразяват с Хартата.“

Това, че част от държавите-членки започнаха да РАЗШИРЯВАТ ОБХВАТА на Регламента, не означава, че това е задължение на останалите държави-членки!

Добре е всичко това да се знае, за да не ни набутват под носа непрекъснато въпросния Регламент!

Горещо препоръчвам всички да го прочетат – дългичък е, но информираният човек е аргументиран човек, неинформираният е податлив на манипулация!

Категория:

Translate »