Категория:

Няма ли да се намерят юристи, които да осъдят държавата за ПРИНУДА?

Защото въвеждането на задължителен „зелен сертификат“ си е чиста проба принуда! Това НЕ Е алтернатива на доброволното ваксиниране – това Е принуда за ваксиниране!

Всички приказки за грижа за здравето са нищо повече от прикриване на истинската цел, а тя е принуждаване на хората да се надупчат с някаква субстанция, наречена „ваксина“. Понеже нямат топки да въведат задължителна ваксинация (тъй като тогава директно ще нарушат една камара национални и международни норми), принуждават индиректно хората да се надупчат, като ги лишават от елементарните им права, вкл. правото на труд.

20% ваксинирани означава, че 80% от гражданите на тази държава са ПРОТИВ този масов медицински и обществен експеримент! 80% са МНОЗИНСТВО!!! Няма ли това мнозинство най-сетне да си защити правата?!!!

______________
Наказателен кодекс, Раздел V. Принуда – чл. 143: Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Конституция на РБ:

Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, УБЕЖДЕНИЯ, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 29. (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други ОПИТИ без неговото ДОБРОВОЛНО писмено съгласие.

Категория:

Translate »