Категория:

От две седмици насам Министерството на здравеопазването започна да публикува информация за това каква част от заразените, хоспитализираните и починалите от ковид са без ваксинация. Забележете – не се посочва броят на ваксинираните, които са се заразили, постъпили са в болница или са починали, т.е. трябва ентусиасти като мен да си пресмятат техния брой на база процента неваксинирани, обявен от МЗ. Например, в справката за 10 октомври се посочва, че 85.47% от заразените (общо 1246 души) са неваксинирани. Това означава, че 181 са ваксинираните заразени. Не че е толкова трудно МЗ да посочи именно числото 181, но е къде-къде по-впечатляващ обявеният процент.

Това, обаче, е малкият проблем – ще губим малко повечко време и ще си изчисляваме числата на база обявения процент.

По-големият проблем е МАНИПУЛАЦИЯТА, която МЗ се опитва да прави чрез представяните проценти. Защото процентите са изчислени на база ЦЯЛОТО население, а не на база ваксинирано/неваксинирано население. С така подаваните данни МЗ внушава, че над 90-95% от неваксинираните са заразяват, влизат в болница или умират, което е една огромна ЛЪЖА!

Ако преизчислим броя на заразените/хоспитализирани/починали ваксинирани НА БАЗА ОБЩИЯ БРОЙ ВАКСИНИРАНИ, А НЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВЪРХУ ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ, картината се променя драстично. Защото при представянето на информация за потенциалната опасност от заразяване/хоспитализиране/смърт трябва да се отчита и пропорцията на ваксинирани и неваксинирани. Естествено, че при 15-20% ваксинирани вероятността такъв човек да се зарази, да попадне в болница или да почина е 1/5 или 1/6 по-малка.

След такова преизчисление, от наличните данни за последните две седмици се вижда, че 39-40% от заразените българи са ваксинирани, от постъпилите в болница 27-32% са ваксинирани, а от починалите 21-24% са с пълен цикъл на ваксинация. Това поставя под сериозно съмнение ефективността на ваксините.

Ето данните, на чиято база са направени изчисленията:

В допълнение, налице е скрита смъртност вследствие от ваксинация, ако съдим по сериозния ръст на смъртността от сърдечно-съдови заболявания през 2020 г. За съжаление, данните за тази година ще са налични едва в средата на 2022 г., но от сега може да се прогнозира, че ще е налице нов ръст по този показател. Аналогично стоят нещата и при смъртността от белодробни заболявания.

Само от завишените случаи на смърт от сърдечно-съдови и белодробни заболявания през 2020 г. са починали общо 7767 души повече спрямо 2019 г., при общ брой на починалите (от всички видове заболявания) през 2020 г. 16652 повече от 2019 г.

Причина за смърт (Източник: НСИ)

2019 г. 2020 г. Разлика
COVID-19 8 554 8 554
Сърдечно-съдови и белодробни заболявания, в т.ч.: 73 825 81 592 7  767
–   Сърдечно-съдови 69 632 75 586 5 954
–   Белодробни 4 193 6 006 1 813
Общ брой починали 108 083 124 735 16 652

Актуализация:

В публичното пространство постоянно се натрапва тезата, че България има най-високата смъртност в Европа, поради най-ниското ниво на ваксинация. Данните на Евростат показват, че за съжаление, страната ни е лидер по смъртност в Европа не от сега и не поради ковид или във връзка с ниската ваксинация:

В контекста на горното, високата смъртност, регистрирана у нас през 2020 и 2021 г. се дължи на редица фактори, вкл. начин на живот, общо здравословно състояние на населението, състояние на системата на здравеопазване, влошен достъп до здравеопазване вследствие на ковид и др. Видно от данните, кривата на общата смъртност следва кривата на смъртността от ковид, но ковид-смъртността е малка част от общата завишена смъртност.

Не на последно място, докладите от американската система за отчитане на нежелани събития при ваксинация за 2020 г. са в пъти повече от всички предходни години, откакто системата VAERS съществува (VAERS е система за докладване на нежелани събития при ваксини, въведени след 1990 г. ), вкл. в системата има 7 868 доклада за сърдечен удар, 8 689 за миокардит/перикардит, 3 620 за тромбоцитопения/ниски тромбоцити, 2 415 за спонтанни аборти, 30 631 за тежка алергична реакция и др. Разбира се, данните са за САЩ, но поради липса на аналогична система за Европа, принудени сме да ползваме американския „челен опит“ като отправна точна.

Всичко това идва да покаже, че не е нужно да си епидемиолог, фармаколог, биолог или някакъв друг „лог“, а е достатъчно да имаш малко по-критично мислене, за да си задаваш въпроси и да търсиш информация, свързана с ефективността и безопасността на ваксините, преди да вземеш ИНДИВИДУАЛНОТО си решение дали да се ваксинираш, или не!


ПП: Не съм антиваксър и не вярвам на конспиративни теории, но вярвам в световната глупост и интереса на фармацевтичното лоби да направи максимална част от световното население зависимо от определени субстанции, които смело биват наричани „ваксини“.

Категория:

Translate »