Има нещо много сбъркано в тази криза. 1. От една страна, събират се наистина сериозни средства по линия […]
Translate »