От телевизора беше съобщено официално на целокупното народонаселение, че държавата ще ДАДЕ едни пари на бизнеса, а той, […]
Translate »