Днес в Портала за обществени консултации са публикували едно любопитно четиво – проучване на работата на 44-то НС .

Макар проучването да е дело на структура, финансирана от самия проучван (Народното събрание), което предполага невисоката степен на обективност (в полза на проучвания, естествено), излизат прелюбопитни резултати.

Например:

  • 37% от законодателните промени минават през Преходните и заключителни разпоредби на законите (т.е. през задния вход)
  • В 97% от случаите не се предвижда надлежно информиране за разходваните средства за прилагане на законите и не се изисква периодично информиране за резултатите от съответните законодателни промени,
  • В почти 90% от случаите за обосноваване на нормативните промени не се ползва анализ и научна експертиза;
  • За 74% от нормативните промени не е правен анализ за съответствие с европейското законодателсво (иначе все с него си оправдават активностите);
  • В мотивите на 91,5% от законопроектите не са включени гледните точки на заитнересованите страни.

Изобщо, кипи силно необоснован (финансово, научно или по друг обективен начин) законотворчески труд. Хората на това му казват „залудо работи, залудо не стой“, но резултатът е, че нас ни правят луди всеки Божи ден.

Translate »