По дефиниция медиите имат три основни функции – да информират, да образоват/възпитават и да забавляват. От години родният […]
Translate »