По дефиниция медиите имат три основни функции – да информират, да образоват/възпитават и да забавляват. От […]
Translate »