2018-а... равносметката!
Според един американски журналист, чието име забравих ( 🙂 ), „оптимистът остава до полунощ, за да […]
Translate »