Днес Европейската комисия публикува предварителните резултати от обществената консултация за преминаването към лятно часово време в Европа.

Тази консултация онлайн, която се проведе между 4 юли и 16 август 2018 г., получи 4,6 милиона отговора от всичките 28 държави членки — най-големият брой отговори, получаван някога при обществена консултация на Комисията. Съгласно предварителните резултати (вж. приложението), 84 % от отговорилите предпочитат да бъде прекратено преместването на часовниците два пъти годишно.

Европейският комисар по транспорта Виолета Булц представи предварителните резултати на колегиума на Комисията, който проведе първата си дискусия за възможните следващи стъпки. Комисар Булц заяви: Милиони европейци използваха нашата обществена консултация, за да бъде чут гласът им. Посланието е много ясно: 84 % от тях не желаят повече часовниците да бъдат премествани. Ние ще предприемем съответните действия и ще изготвим законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета, които след това заедно ще вземат решение.

Предварителните резултати показват също, че повече от три четвърти (76 %) от отговорилите смятат, че опитът им с преместването на часовниците два пъти годишно е много отрицателен или отрицателен. Изтъкнатите от участниците в допитването основания за прекратяване на смяната на времето са свързани с отрицателните последици за здравето, увеличения брой пътни произшествия или липсата на икономия на енергия.

Председателят на Европейската комисия Юнкер включи въпроса за лятното часово време в политическата програма като част от ангажимента да се действа мащабно по важните въпроси, като същевременно на държавите членки се оставя възможността да вземат решенията в области, където това е най-уместно. Обществената консултация по въпросите на лятното часово време беше организирана от Европейската комисия като част от текущата ѝ оценка на действащите разпоредби за смяна на времето в Европа. Тя е следствие също така от резолюцията на Европейския парламент, приета през февруари 2018 г., както и на искания от държавите членки, заинтересованите страни и гражданите.

Следващи стъпки

Окончателните резултати от обществената консултация ще бъдат публикувани през следващите седмици. Сега Комисията ще изготви предложение до Европейския парламент и до Съвета с оглед на промяна на настоящите разпоредби за смяна на часовото време.

Контекст

Между 4 юли и 16 август 2018 г. Европейската комисия организира обществена консултация като част от текущата си оценка на действащите разпоредби за смяна на времето в Европа. Тя беше осъществена под формата на проучване онлайн, което събра мненията на европейските граждани, по-специално цялостния им опит с преместването на часовниците и техните предпочитания между основните алтернативи (т.е. запазване на сегашната система или окончателното ѝ премахване в целия ЕС). Обществените консултации са един от инструментите, които Комисията използва, за да прави оценка на политиките си, наред с други елементи като например научни изследвания. Други особено популярни консултации в миналото включват законодателните актове за птиците и местообитанията (над 550 000 отговора) или модернизирането на общата селскостопанска политика (повече от 322 000 отговора).

Повечето държави членки имат стара традиция в разпоредбите за смяна на времето, която в много случаи датира от Първата и Втората световна война или от петролната криза през 70-те години. От 80-те години насам Европейският съюз започна постепенно да приема законодателни актове, въз основа на които всички държави членки да се споразумеят да преминават едновременно от зимно към лятно часово време и обратно, и да бъдат премахнати националните графици. От 1996 г. всички европейци преместват часовниците си с един час напред в последната неделя на март и с един час назад в последната неделя на октомври. Целта на правилата в ЕС не беше да хармонизира режима на смяна на времето в ЕС, а да преодолее проблемите, особено в секторите на транспорта и логистиката, които възникват поради некоординирано прилагане на смяната на времето през годината.

Паралелно с разпоредбата за преминаване към лятно часово време в Европейския съюз, държавите членки използват три различни часови зони или стандартно време. Решението за стандартното време е от национална компетентност.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички резултати са предварителни и подлежат на промени

Дял на участие в консултацията във всяка държава членка (в процент от населението):

Германия 3,79 %
Австрия 2,94 %
Люксембург 1,78 %
Финландия 0,96 %
Естония 0,94 %
Кипър 0,88 %
Словения 0,73 %
Словакия 0,60 %
Чешка република 0,59 %
Франция 0,59 %
Белгия 0,55 %
Хърватия 0,52 %
Швеция 0,48 %
Латвия 0,39 %
Полша 0,34 %
Гърция 0,34 %
Литва 0,34 %
Португалия 0,33 %
Малта 0,25 %
Ирландия 0,24 %
Унгария 0,21 %
Испания 0,19 %
България 0,18 %
Нидерландия 0,16 %
Дания 0,11 %
Италия 0,04 %
Румъния 0,04 %
Обединеното кралство 0,02 %

Коя от следните алтернативи бихте подкрепили?

Image 1

Какъв е цялостният Ви досегашен опит със смяната на времето?

Image 2

Източник: Европейска комисия

Translate »