Ако някои от Вас (да не кажа мнозинството от Вас) си мислят, че не съм добре с центровката, […]
Translate »