Доста се колебах дали да публикувам този текст. Защото човекът, на когото е посветен, не понасяше […]
Translate »