В „Здравей, България!“ (Нова ТВ) тази сутрин евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев за пореден път затвърди у мен впечатлението, че ни управляват на автопилот и без да се интересуват от това какво глупавият електорат иска, какви са икономическите и житейски реалности, но най-важното е „политически коректно“ да вкараме в разговора сакралната реплика „Така е в Европа“ или „Това е европейско изискване“.

За пореден път ще препоръчам на родните депутати: „Четете, четете, пък после говорете!“.

Гербаджийската експертиза пролича ясно в очевидно некомпетентното говорене на въпросния депутат. Първата глупост, която изрече, е че сме задължени да сменяме часовото време два пъти годишно. При това, толкова убедено беше изречена тази глупост, че очаквах всеки момент въпросният „експерт“ по темата да започне да се кръсти и да се кълне в децата си. Ако си беше направил труда да прочете Европейската директива, обаче, щеше да установи, че тя НЕ НИ ЗАДЪЛЖАВА да си сменяме времето. За пореден път цитирам текста на директивата, пък дано някой го прочете най-сетне:

[stextbox id=’grey’](2) При положение, че държавите-членки прилагат разпоредбите за лятното часово време, за функционирането на вътрешния пазар е важно да бъде определена обща дата и час за началото и края на лятното часово време, които да бъдат валидни в цялата Общност[/stextbox]

В допълнение, във връзка с Петиция 1477/2012, Европейската комисия обяснява в отговора си, че “Решението относно стандартното часово време попада в сферата на компетентност на държавите членки, а не в тази на ЕС“, т.е. достатъчно е българското правителство да отмени собственото си Постановление Nº 94 от 13 март 1997 г.

Втората глупост, изречена от гербаджията тази сутрин, удари най-високите нива на тъпомера. Човекът рече, че дори ЕП да отмени директивата за часовото време, ние няма никакъв проблем еднолично да си решим да си сменяме времето. (???) Значи, не можем сами да решаваме дали да отменим смяната на времето, защото „има европейско изискване“, но пък можем съвсем самостоятелно да си решим да сменяме времето, дори да няма такова изискване. И това ако не е логика, здраве му кажи!

Големият проблем не е в конкретния казус с часовото време. Големият проблем е, че както не са си чели Директивата за времето, така не четат и всички останали директиви. И както не се интересуват от мнението ни по този въпрос, така не се интересуват от мнението ни по всички останали въпроси. Това е стил на управление! Некомпетентен, нагъл стил на управление!

Междувременно, причиних си „удоволствието“ да гледам дебата в Европейския парламент относно смяната на времето и за сетен път се убедих, че политиците и чиновниците навсякъде са еднакви (нашите не са изключение). В пленарната зала имаше петима депутати на кръст. Депутатите от всички парламентарни групи настояват за премахване на двойното часово време, а еврокомисарката тропа с краче и си държи директивата да си остане. Нямало научни доказателства за проблемите, които смяната на времето причинява, но и не чухме конктрадоказателства, че има смисъл от смяната на времето. Въпреки това, госпожа комисарката продължава да си тропа с краче. Ами, ще си тропа, естествено – колкото повече директиви управляват, толкова повече ресурс за това управление привличат (основно за „проучвания“, контрол и пр.). Ако й вземат директивката на госпожата, ще й отнемат и част от бюджетните разходи. (вж. ВИДЕОЗАПИС на дебата)

Така стоят нещата – и в Брюксел, и в София са едни и същи!

И в Брюксел, и в София не се интересуват дали решението Х е полезно, или вреди, интересуват се да си поддържат нивото на бюрокрация. Ако на чиновника му отнемеш нормативния акт, по който да ти налага контрол, отнемаш му част от властта. А властта за чиновника е над всичко!

Все пак имаме и добра новина. Евродепутатите приеха с 384 гласа „за“, срещу 153 „против“ и 12 „въздържал се“ резолюция, чрез която призовават за задълбочена оценка на настоящата смяна между зимно и лятно часово време и ревизия на режима, ако е необходимо. Не трябва, обаче, да бързаме да се радваме, защото това проучване няма да е първото, а и надали резултатът от него да е по-различен от предходните подобни проучвания.

Член 5 от Директива (ЕО) № 84/2000 относно лятното часово време изисква до 31.12.2007 г. Европейската комисия да представи доклад за въздействието на директивата. В тази връзка на 23.11.2007 г. ЕК публикува въпросния доклад, изготвен на база данни от 25 държави-членки, както и въз основа на проучване, извършено от независим консултант, „на който ЕК е възложила да вземе предвид различните проучвания, съществуващи по този въпрос на общностно и национално ниво, да отправи запитвания към експертите в съответните области, да се консултира със заинтересованите страни и да представи препоръки на база на анализите и проведените проучвания“.

Като цяло, докладът може да бъде определен като повърхностен. В него ясно личи синдромът „отчитане на дейност“, от който очевидно страдат не само родните чиновници, но и европейските.

Прави впечатление, че всички цитирани данни и заключения практически доказват несъстоятелността на мярката, но въпреки това заключението на ЕК е в полза на запазване на практиката за смяна на часовото време (???).

Ето какво пише в доклада:

[stextbox id=’grey’]

ОТНОСНО ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТРАСЛИ:

Повечето държави-членки установяват, отчасти на базата на консултации с отраслите, че в техните страни не съществуват данни за съществено въздействие на лятното часово време върху най-заинтересованите икономически отрасли, а именно селското стопанство, транспорта и туризма;

ОТНОСНО ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ:

Статистически анализ, извършен в България от оператора на енергийната система и отчитащ консумацията на електроенергия за последните три години, показа икономии в следствие от неизползването на изкуствено осветление, оценени на 20,5 GWh годишно, или около 0,01 % от общата консумация на страната за 2005 г .

Изследване, проведено във Франция през 2006 г. сравни, основавайки се на симулации, сегашното положение със ситуацията – „без лятно часово време“. Изследването показа икономии на енергия, реализирани благодарение на лятното часово време, в размер на 684 GWh (осветление и климатични инсталации) и свръхконсумация на топлина от 14 GWh, което представлява икономия от 0,014 % от общата консумация за 2005 г .

Различни статистически анализи, реализирани в Словения от електрически дружества, показват много ограничен или липсващ ефект от смяната на времето през март и октомври върху консумацията на електроенергия.

В Латвия консумацията на електроенергия и максималното натоварване на енергийната система преди и след смяната на времето през пролетта бяха сравнени в края на март 2006 г. Констатираните изменения на тези два параметъра бяха незначителни.

Няколко неотдавнашни количествени изследвания потвърждават наличието на икономии на енергия, даже и ако тези икономии не са значителни по отношение на цялата консумация на енергия и не взимат под внимание възможната свръхконсумация във връзка с повишеното движение на автомобили вечер. Вярно е също, че икономиите на енергия вероятно ще намалеят по отношение на осветлението вследствие на разпространението на крушки с ниска консумация, което беше подчертано и от френското дружество срещу двойното лятно часово време (ACHED). Все пак единствено бъдещият опит ще покаже до каква степен това намаляване на икономиите ще се компенсира от увеличаването на печалбата в областта на климатичните инсталации вследствие на увеличеното разпространение на климатичните инсталации в сградите на сектора на услугите.

ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО:

В Естония сравнително изследване на броя на произшествията с жертви (починали или ранени) 30 дни преди и след часовите промени през 2004—2006 г. не показва съществени изменения в статистиката, като се отчита годишния брой на произшествия.

Проучвания на „Estradas de Portugal“ не разкриват директна връзка между лятното часово време и безопасността на движението. Това становище е потвърдено от многобройни експерти по транспорта.

[/stextbox]

В доклада са цитирани и данните от няколко социологически проучвания, за които самата Комисия признава, че са „със съмнителна степен на представителност“. Все пак, всички цитирани проучвания показват, че привържениците на лятното часово време са малцинство.

Колкото и да са повърхностни представените в доклада факти и данни, те все пак като цяло навеждат на извода, че ползите от лятното часово време са съмнителни, а вредите… всъщност за вредите Комисията предпочита да замълчи и да се ограничи до следните няколко реда:

[stextbox id=’grey’]

„Във Финландия две проучвания през 2003 и 2004 г. анализират влиянието на смяната на времето през март върху човешкото тяло въз основа на извадкаот 10 души.Проучванията откриват някои влияния върху съня и естествения ритъм на тялото по време на четирите дни след смяната на времето. Все пак авторите подчертават, че проучванията не позволяват заключения по отношение на цялото население поради малкия размер на извадката.“

[/stextbox]

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: На база наблюдение на 10 души се правят изводи за отражението на лятното часово време върху над половин милиард жители на Европейския съюз! ПОТРЕСАВАЩО БЕЗОЧИЕ от страна на Комисията, граничещо с престъпление!

Та, макар фактите да говорят за нулев положителен ефект и незадоволително изследван и описан (т.е. старателно прикрит) негативен такъв, вижте какво заключение прави ЕК:

[stextbox id=’grey’]

„Данните, предоставени на Комисията за подготовката на настоящия доклад, позволяват да се заключи, че представеният в предложението за директивата анализ е все още в сила: освен че улеснява практикуването на всякакви развлекателни дейности вечер и че създава някои икономии на енергия, лятното часово време оказва малко влияние и действащият режим не предизвиква загриженост в държавите-членки на ЕС. От тази гледна точка Комисията счита, че начинът на въвеждане на лятното часово време от директивата остава подходящ. Нито една държава-членка не е показала желание да се откаже от лятното часово време или да промени разпоредбите на настоящата директива. За сметка на това е важно да се запази календарната хармонизация, за да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, което е основната цел на директивата.“

[/stextbox]

Нерде Ямбол, нерде Стамбул! Календарна хармонизация… А по-малко ли ще е хармонизиран календарно ЕС, ако не си мести два пъти годишно стрелките? Що за безумна логика? И изобщо, що за чиновническа наглост?!

Функционирането на вътрешния пазар било основна цел на директивата (?) А нали уж беше икономията на енергия, повишаването на безопасността на движение и пр. „аргументи“?! Или, понеже не могат да докажат икономия на енергия, нито повишена пътна безопасност, започнаха да ни пробутват алабализми за вътрешния пазар и календарната синхронизация?!

Този чиновнически подход и видим дебилизъм пролича и по време на дебата в Европейския парламент на 29 октомври 2015 г. След като практически нямаше парламентарна фракция, която да не излезе с позиция срещу лятното часово време, и след като бяха изнесени множество аргументи и данни от проучвания по темата, ресорният еврокомисар заяви в края на дебата следното:

[stextbox id=’grey’]

Наистина доста от проучванията се съсредоточават върху потенциалните отрицателни последици за здравето, но все още няма нищо убедително. Основната цел е да се запази единният пазар, което означава решението по този въпрос да бъде единодушно и да се вземе от всички, затова ЕК на този етап държи на действащата директива. Ако обаче се получат нови данни като част от един по-систематичен подход, сме готови да преразгледаме директивата.

[/stextbox]

No comment…

Translate »