Добра новина: ЕП обсъжда премахването на лятното часово времеВ дневния ред на Европейския парламент за 8 февруари 2018 г. е включено обсъждане и приемане на Резолюция относно разпоредбите за лятното часово време.

Авторите на проекторезолюцията отбелязват, че досегашните проучвания относно ефектите от лятното часово време не доказват ползите от тази мярка, „а вместо това установяват наличието на отрицателно въздействие върху човешкото здраве„. 

В тази връзка, евродепутатите призовават Европейската комисия „да извърши цялостна оценка на Директива 2000/84/ЕО относно разпоредби за лятното часово време и, ако е необходимо, да представи предложение за нейното преразглеждане„.

Депутатите обръщат внимание върху факта, че въпросът за лятното часово време вече е повдиган през 2015 г., но не е получен удовлетворителен отговор от страна на Комисията. Разискванията в ЕП през 2015 г. бяха бурни. Евродепутати от целия политически спектър поискаха тогава от Европейската комисия да сложи край на практиката да въртим стрелките два пъти в годината, като беше отбелязано, че това причинява здравословни проблеми на 20% от европейците, а преките и косвени разходи за здравни ефекти в ЕС се оценяват на 131 милиарда евро. Вижте резюме от изказванията през 2015 г.

Translate »