Патриотични игриТия дни социалните мрежи, а и конвенционалните медии бяха буквално взривени от историята с т. нар. трети пол. Шумотевицата тръгна откъм Красимир Каракачанов, който при тривиалното съгласуване сред министрите на проекторешение за ратификация на Истанбулската конвенция направил откритието, че въпросната конвенция узаконява т. нар. трети пол. Обединените патриоти ревнаха в един глас срещу намерението за ратификация с аргумента, че узаконяването на третия пол ще повлече други нормативни промени, вкл. може да се стигне до узаконяване и на еднополовите бракове – все неща, влизащи в противоречие с българските традиции и ценности.

Кое провокира подобни притеснения у патриотите?

Според тях, конвенцията дефинира пола като „социален“, а не като „биологичен“, т.е. пренебрегват се първичните полови белези и определянето на пола се оставя на свободната воля на отделния индивид, респективно – така ще бъде узаконен т. нар. трети пол. Всичко това щеше да е наистина притеснително, ако беше вярно и ако патрЕотите не четяха конвенцията, както Дявол – Евангелието.

Всъщност, конвенцията цели постигане на равенство между половете и предотвратяване на домашното насилие над жени. В тази връзка, в нея се подчертава, че

насилието над жени е проява на исторически неравнопоставените властови отношения между жените и мъжете, които са довели до доминация над жените и дискриминация срещу тях от страна на мъжете, както и до възпрепятстване на пълния напредък на жените“.

Пак според конвенцията,

насилието над жени е насилие, основано на пола, и е един от основните социални механизми, чрез които жените са принудително поставени в подчинена позиция спрямо мъжете“.

И така стигаме до притеснителното за патрЕотите и целокупното анализаторско войнство у нас „социално“ определение на пола. Според конвенцията,

„пол“ са социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“.

В чл. 12 на конвенцията се казва, че основен ангажимент на ратифициралите я страни е, да

предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.“

Казано накратко, конвенцията установява, че насилието над жени е провокирано от исторически наследени стереотипи за тяхното място в обществото, които стереотипи трябва да бъдат преодолени и жените да бъдат равнопоставени спрямо мъжете. Т.е. навсякъде в конвенцията се говори за два пола – мъже и жени, и за никакъв друг вид пол. А прословутото „социално“ определение на пола е в контекста на стереотипа за мястото на жената в обществото – нищо повече!

Другият голям проблем, който патрЕотите видяха в текста на конвенцията, е ангажиментът на ратифициралите я държави да

предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища“ (чл. 14).

Първо, в текста изрично е записано, че образователните мерки се прилагат „където е подходящо“ (т.е. това преценява всяка отделна държава), и второ, не е ясно какво лошо има в това подрастващите да бъдат възпитавани в полова толерантност, в разбиране за равенство между половете, в нестереотипно мислене и поведение, и най-важното – в нетърпимост към насилието във всичките му форми.

Видно от горното, цялата тупурдия е буря в чаша вода и нищо притеснително няма в ратификацията на конвенцията. Напротив, страната ни трябва да се присъедини към текста, ако наистина се смятаме за цивилизовано общество.

И тук идва ред на няколко логични въпроса:

  1. Защо патрЕотите спретнаха тази измислена драма и защо точно сега?
  2. Защо Борисов вкара такава точка в правителствения дневен ред, след като беше наясно с негативните реакции на коалиционните си партньори? Едва ли някой вярва, че го е направил в името на жените и тяхното равностойно място в обществото.
  3. Дали пък не се опитват да ни отвличат вниманието от по-парливи въпроси, като например, този за президентското вето върху смешния антикорупционен закон, драмите около Банско, предстоящия вот на недоверие и ред други доста по-интересни теми?
  4. Защо целокупното онлайн гражданство се върза на тази партенка и не разбира ли, че го пързалят по поредната пързалка?
  5. Кога българинът ще се научи първо да чете, а после да коментира?

Скъпи сънародници,

Имаме толкова много причини да сме недоволни и да протестираме, но би било добре, когато протестираме и недоволстваме, първо да попрочетем, да се запознаем с проблема, да сме сигурни, че сме в правото си да недоволстваме и протестираме, пък чак тогава наистина да им счупим главите.

Но не, драги сънародници, ние обикновено правим тъкмо обратното – скачаме, без да сме наясно за какво, а когато наистина си струва да скачаме, предпочитаме да си псуваме кротко пред телевизора и да чакаме някой друг да ни свърши работата.

С тази сбъркана логика на поведение никога няма да се оправим, драги сънародници. Никога! Помислете върху това и не се оставяйте на течението на фалшивите новини!

И четете, четете… Защото всички знаем до какво води четенето само на „Винету“ 😊

Translate »