За 30 години 24 министри се упражняваха на тема „здравеопазване“ и, в резултат – народът все по-болен ходи […]
Translate »