Администрацията на МС отговори на искането за премахване на смяната на времето


От години се занимавам с темата за смяната на часовото време и, поради тази причина, всяка инициатива, насочена към отмяната на тази вредна практика, среща моята категорична подкрепа.

Една от малкото организации у нас (да не кажа единствената), която предприе ефективни действия срещу въртенето на стрелките два пъти годишно, беше Гражданско движение „ДНЕС“.

Организацията внесе на 23 февруари 2016 г. официално писмо до Министерския съвет, с което поиска отмяна на ПМС № 94/1997 г., въвеждащо смяната на времето.

Тогавашният Министерски съвет не благоволи да отговори на писмото, нарушавайки всички нормативни изисквания.

На 02.03.2017 г. „ДНЕС“ внесе ново писмо в МС – този път до служебното правителство, с което настоя да получи отговор на миналогодишното си писмо. Този път МС все пак отговори, макар че отговорът е крайно незадоволителен.

В тази връзка, реших да споделя коментара на „ДНЕС“, публикуван на сайта на гражданското движение:

[stextbox id=“info“]

След повече от година чиновниците от Министерския съвет благоволиха да отговорят на писмото на „ДНЕС“, с което се настоява за отмяна на ПМС № 94/1997 г., въвеждащо лятното часово време.

Повече от година им отне на чиновниците да формулират отговор в напълно чиновнически стил – без аргументи, папагалски повтарящ стари мантри, непочиващи на реалността.

В отговора на МС четем: „България, като държава-членка на ЕС, е длъжна да спазва изискванията на Директива 2000/84/ЕО“. Точно така, длъжна е да спазва изискванията на директивата, а те са следните: АКО държава-членка реши да прилага смяната на времето, трябва да го прави в точно определен ден и час. България има право САМА да реши дали изобщо да прилага смяната на часовото време. Молим многоуважаемите чиновници да отделят пет минути от драгоценния си живот и да прочетат отговора на Европейската комисия във връзка с Петиция 1477/2012, в който се казва: „Решението относно стандартното часово време попада в сферата на компетентност на държавите членки, а не в тази на ЕС“, т.е. достатъчно е българското правителство да отмени собственото си Постановление Nº 94 от 13 март 1997 г.

Изкривеното чиновническо мислене проличава и в онази част от отговора на МС, в която ни обясняват, че Постановлението на МС не противоречи на европейската директива и затова не се налагало неговото изменение. Ние, обаче, никога не сме твърдели противното – да, Постановлението на МС не противоречи на европейската директива, но също така няма да бъде противоречие с директивата, ако постановлението бъде отменено. Аргументите ни за това са посочени по-горе, а именно „Решението относно стандартното часово време попада в сферата на компетентност на държавите членки, а не в тази на ЕС“!

За капак, бюрократите от МС ни информират, че „според постъпващите становища от министерствата се очертава, че липсата на хармонизация в прилагане на лятно часово време в страните-членки на ЕС ще създаде затруднения, както за българския бизнес и граждани, така и за останалите страни-членки на ЕС“.

В тази връзка питаме правителствените чиновници:

  1. Къде са въпросните становища на министерствата? Как обикновените граждани могат да се запознаят с тяхното съдържание?
  2. На каква база са изготвени въпросните становища? Ползвани ли са проучвания на общественото мнение и аналитични материали, подкрепящи или отхвърлящи необходимостта от смяна на часовото време?
  3. Докога чиновниците в България ще мислят ВМЕСТО гражданите, а не ЗА гражданите?

В заключение, все пак благодарим на служебното правителство, че ни отговори, защото предходното не пожела да го направи. Отговорът, обаче, е крайно неудовлетворителен и не показва адекватно отношение към конкретен проблем, поставен от една гражданска организация. Отговорът показва единствено и само надменност и пренебрежение към гражданското общество, както и категоричен отказ на родния бюрократ да мисли и да чете, защото му е по-лесно да отговори формално, позовавайки се на „международното положение“.

„ДНЕС“ няма да се откаже от каузата си за премахване на въртенето на стрелките два пъти годишно, защото за нас здравето на хората е по-ценно от всички съмнителни „икономически“ ефекти от тази мярка.

Настояваме отговорните институции да подходят с разбиране към проблема и да осъществят необходимите проучвания на ефектите от смяната на времето. Единствено на база обективни факти и данни могат да се взимат решения. Всичко друго е равносилно на административна принуда, която не подхожда на една съвременна демократична страна-член на ЕС.

[/stextbox]

Translate »