ДО РЕДАКЦИЯТА НА “БЛИЦ”Колеги,

С изумление открих в новинарския поток на агенция „БЛИЦ“ публикация от 17.03.2017 г. със заглавие „Морално ли е агент на Държавна сигурност да се превърне в несменяем шеф на Стопанската камара?“. Материалът изобилства от неверни факти и, меко казано, недопустими тези, които влизат в противоречие с базовите правила на обективната журналистика.

Няма да коментирам поставянето на знак на равенство между доносниците на бившата Държавна сигурност и хората, работили за външното техническо разузнаване, допринесли не малко за икономическия просперитет на страната ни. Това е обект на друг разговор, който е безсмислено да стартирам тук.

Израз на фрапантна арогантност и изопачаване на истината, обаче, са твърденията, че Божидар Данев е „под безмилостния натиск на спиртните напитки“ и че е „окупирал важен управленски орган като Българската стопанска камара“.

За информация на АНОНИМНИЯ автор на текста:

  1. БСК не е управленски орган, а е неправителствена организация, със статут на национално представителна работодателска организация, независима от държавния бюджет, със суверенни права сама да определя политиката и органите си на управление.
  2. Постовете в БСК не се окупират, а се определят от Общото събрание и Управителния съвет на камарата, които са избрани по напълно демократични правила, съобразно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Що се отнася до обвиненията в алкохолизъм, които не почиват на никакви обективни обстоятелства, то те минават всякакви морално-етични граници и дори подлежат на съдебно преследване за клевета и набедяване.

В допълнение, намесването на името на бившия премиер Борисов издава липса на самостоятелно редакционно мислене и навежда на мисли за политически обвързаности, недопустими за една (уж)независима медия.

Колеги,

Анонимното словоблудство, неподкрепено от фактология, е определяща характеристика за купената, зависимата, поръчковата „журналистика“. Кавичките не са грешка, защото това, което сте публикували, няма нищо общо с една от най-стойностните и важни за обществото ни професии, а по-подхожда на една друга, по-древна професия.

Горещо Ви препоръчвам да си опресните знанията относно Етичния кодекс на българските медии, в който е записано:

1.1.1. Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.

1.1.2. Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.

1.1.3. Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.

1.1.4. Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.

1.1.5. В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.

1.1.6. При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.

С уважение (не съм сигурна),

Анета Алашка, „Връзки с обществеността“

Translate »