Борбата с корупцията и престъпността у нас е миражДесет години след въвеждането на мониторинга, който Европейската комисия извършва на България в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, отпадането му все още е мираж. Това става ясно от публикувания днес доклад на ЕК, в който се прави десетгодишен обзор на механизма за наблюдение.

По време на представянето на доклада в Брюксел бе отбелязано, че има известен напредък в борбата с организираната престъпност, но според авторите на доклада вероятните причини за това са, че „много от престъпниците от по-ранен период или са били убити в гангстерски войни, или са напуснали страната, или са се пенсионирали, изпирайки преди това активите си, насочвайки ги към легалната икономика, като при това са избегнали всички правни последици“.

Основните заключения на Брюксел за България са, че:

 • липсват реформи в съдебната система,
 • незадоволителна е борбата с корупцията,
 • липсва прозрачност и уважение към институциите.
 • няма осъдителни присъди,
 • налице са неправомерни влияния над Висшия съдебен съвет, а „главният прокурор по-често прави коментари по политически въпроси, отколкото по такива, свързани с наказателното правораздаване“.

Всъщност, Брюксел формулира това, което всички ние тук, в България си го знаем, но… какво от това?!

Затова никак не е изненадващо „признанието“ на брюкселския представител, че следващият мониторингов доклад ще бъде представен през септември, но „няма да е непременно последният“, защото мониторингът може да отпадне „само при изпълнение на критериите“.

Още по-малко изненадващо е мнението на 72% от българите, които в социологическо проучване на „Евробарометър“ от тази седмица се обявиха срещу отпадането на наблюдението. Защото мнозинството от сънародниците ни са наясно, че без бюрократичния натиск на Брюксел надали нещо ще помръдне у нас и, колкото и да са мудни и нищожни реформите, те все пак повече имат шанс да се случат в условията на мониторинг, отколкото без него.

Големият въпрос е защо, въпреки европейския мониторинг, управниците ни продължават „да тупат топката“ и очевидно нямат никакво намерение да предприемат радикални реформи, чрез които ефективно да се справят с всички недъзи, за които говори поредният евродоклад. Както мъдро е казал народът, рибата се вмирисва откъм главата. И вероятно точно това е причината вмирисаната глава да отказва да обърне внимание на смрадта, която се носи около нея.

Препоръките на ЕК за 2017 година:

 • Прозрачен избор на членовете на бъдещия ВСС
 • Изборът на нов председател на Върховния административен съд да бъде прозрачен и да се основава на качествата на кандидатите
 • Капацитетът на Инспектората към ВСС трябва да бъде засилен, за да изпълнява новите си правомощия в превенция на корупцията в съда и прокуратурата
 • Нужни са промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс, които да улеснят преследването на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност
 • Постигнатото по изпълнение на приетата през 2015 г. стратегия за съдебна реформа трябва да се отчита публично
 • Трябва да бъде намерено решение на натовареността в най-натоварените съдилища, като се приемат стъпки в оптимизация на съдебната карта и въвеждането на електронното правосъдие
 • За реформа на прокуратурата е необходимо приемането на пътна карта, която да включва „механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост“
 • България следва да отчита направеното по анализа на прокуратурата на осъдителните решения от Европейския съд по правата на човека в Страсбург за неефективно разследване
 • Има нужда да се приеме нов закон за борба с корупцията, с който да се създаде ефективен орган за противодействие на корупцията
 • Налагат се сериозни промени в Закона за администрацията, които да засилят ролята на инспекторатите
 • Трябва да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство
 • Въведените предварителни проверки на процедурите по обществени поръчки, откритите нарушения и конфликтът на интереси следва да бъдат подлагани на външен контрол
 • Борбата с корупцията на ниските нива в държавната администрация да почерпи опит от постигнатото от МВР в тази посока
 • Да се въведе механизъм за публично отчитане на напредъка по прилагането на Националната стратегия за борба с корупцията за оставащата част от периода на изпълнение на стратегията
 • Капацитетът на комисията за незаконно придобито имущество трябва да се засили чрез законодателни промени.

 

Translate »