В неделя за пореден път ни врътнаха часовника, а с него и нервите.

И за пореден път ни оставиха да си мрънкаме – къде тихо, къде по-силно, без изобщо да си правят труда да отразят това наше „мрънкане“.

Ми, така де, някакво си там мрънкане за някакви си там часовникови стрелки на някакви си там хорица, нещастни данъкоплатци, чието мнение ни е през…

Горе-долу това е управленската логика по темата – и на родните политици, и на европейските бюрократи.

Родните политици се правят, че такъв проблем не съществува.

Парламентарната ни история показва, че до момента има един проект на решение за отмяна на лятното часово време (внесен на 27.10.2014 г. от ПГ на Атака) и едно парламентарно питане от независимия депутат Велизар Енчев до вицепремиера Меглена Кунева (внесено на 18.03.2016 г.).

Съдбата на тези две депутатски активности е една и съща – проекторешението е отхвърлено, а на парламентарното питане не е отговорено! Забележете – представител на изпълнителната власт (М.Кунева) неглижира конституционното си задължение да отговаря пред представители на законодателната власт!

Редно е да се спомене и опитът на една неправителствена организация да помогне за решаването на въпроса, но администрацията на Министерския съвет си спести усилието да отговори на официалното искане на Движение „ДНЕС“ от 23.02.2016 г. за отмяна на лятното часово време.

Европейските политици пък имитират активност и загриженост по темата, но си остават на ниво имитация.

Член 5 от Директива (ЕО) № 84/2000 относно лятното часово време изисква до 31.12.2007 г. Европейската комисия да представи доклад за въздействието на директивата. В тази връзка на 23.11.2007 г. ЕК публикува въпросния доклад, изготвен на база данни от 25 държави-членки, както и въз основа на проучване, извършено от независим консултант, „на който ЕК е възложила да вземе предвид различните проучвания, съществуващи по този въпрос на общностно и национално ниво, да отправи запитвания към експертите в съответните области, да се консултира със заинтересованите страни и да представи препоръки на база на анализите и проведените проучвания“.

Като цяло, докладът може да бъде определен като повърхностен. В него ясно личи синдромът „отчитане на дейност“, от който очевидно страдат не само родните чиновници, но и европейските.

Прави впечатление, че всички цитирани данни и заключения практически доказват несъстоятелността на мярката, но въпреки това заключението на ЕК е в полза на запазване на практиката за смяна на часовото време (???).

Ето какво пише в доклада:

[stextbox id=’grey’]

ОТНОСНО ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТРАСЛИ:

Повечето държави-членки установяват, отчасти на базата на консултации с отраслите, че в техните страни не съществуват данни за съществено въздействие на лятното часово време върху най-заинтересованите икономически отрасли, а именно селското стопанство, транспорта и туризма;

ОТНОСНО ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ:

Статистически анализ, извършен в България от оператора на енергийната система и отчитащ консумацията на електроенергия за последните три години, показа икономии в следствие от неизползването на изкуствено осветление, оценени на 20,5 GWh годишно, или около 0,01 % от общата консумация на страната за 2005 г .

Изследване, проведено във Франция през 2006 г. сравни, основавайки се на симулации, сегашното положение със ситуацията – „без лятно часово време“. Изследването показа икономии на енергия, реализирани благодарение на лятното часово време, в размер на 684 GWh (осветление и климатични инсталации) и свръхконсумация на топлина от 14 GWh, което представлява икономия от 0,014 % от общата консумация за 2005 г .

Различни статистически анализи, реализирани в Словения от електрически дружества, показват много ограничен или липсващ ефект от смяната на времето през март и октомври върху консумацията на електроенергия.

В Латвия консумацията на електроенергия и максималното натоварване на енергийната система преди и след смяната на времето през пролетта бяха сравнени в края на март 2006 г. Констатираните изменения на тези два параметъра бяха незначителни.

Няколко неотдавнашни количествени изследвания потвърждават наличието на икономии на енергия, даже и ако тези икономии не са значителни по отношение на цялата консумация на енергия и не взимат под внимание възможната свръхконсумация във връзка с повишеното движение на автомобили вечер. Вярно е също, че икономиите на енергия вероятно ще намалеят по отношение на осветлението вследствие на разпространението на крушки с ниска консумация, което беше подчертано и от френското дружество срещу двойното лятно часово време (ACHED). Все пак единствено бъдещият опит ще покаже до каква степен това намаляване на икономиите ще се компенсира от увеличаването на печалбата в областта на климатичните инсталации вследствие на увеличеното разпространение на климатичните инсталации в сградите на сектора на услугите.

ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО:

В Естония сравнително изследване на броя на произшествията с жертви (починали или ранени) 30 дни преди и след часовите промени през 2004—2006 г. не показва съществени изменения в статистиката, като се отчита годишния брой на произшествия.

Проучвания на „Estradas de Portugal“ не разкриват директна връзка между лятното часово време и безопасността на движението. Това становище е потвърдено от многобройни експерти по транспорта.

[/stextbox]

В доклада са цитирани и данните от няколко социологически проучвания, за които самата Комисия признава, че са „със съмнителна степен на представителност“. Все пак, всички цитирани проучвания показват, че привържениците на лятното часово време са малцинство.

Колкото и да са повърхностни представените в доклада факти и данни, те все пак като цяло навеждат на извода, че ползите от лятното часово време са съмнителни, а вредите… всъщност за вредите Комисията предпочита да замълчи и да се ограничи до следните няколко реда:

[stextbox id=’grey’]

„Във Финландия две проучвания през 2003 и 2004 г. анализират влиянието на смяната на времето през март върху човешкото тяло въз основа на извадка от 10 души. Проучванията откриват някои влияния върху съня и естествения ритъм на тялото по време на четирите дни след смяната на времето. Все пак авторите подчертават, че проучванията не позволяват заключения по отношение на цялото население поради малкия размер на извадката.“

[/stextbox]

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: На база наблюдение на 10 души се правят изводи за отражението на лятното часово време върху над половин милиард жители на Европейския съюз! ПОТРЕСАВАЩО БЕЗОЧИЕ от страна на Комисията, граничещо с престъпление!

Та, макар фактите да говорят за нулев положителен ефект и незадоволително изследван и описан (т.е. старателно прикрит) негативен такъв, вижте какво заключение прави ЕК:

[stextbox id=’grey’]

„Данните, предоставени на Комисията за подготовката на настоящия доклад, позволяват да се заключи, че представеният в предложението за директивата анализ е все още в сила: освен че улеснява практикуването на всякакви развлекателни дейности вечер и че създава някои икономии на енергия, лятното часово време оказва малко влияние и действащият режим не предизвиква загриженост в държавите-членки на ЕС. От тази гледна точка Комисията счита, че начинът на въвеждане на лятното часово време от директивата остава подходящ. Нито една държава-членка не е показала желание да се откаже от лятното часово време или да промени разпоредбите на настоящата директива. За сметка на това е важно да се запази календарната хармонизация, за да се осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, което е основната цел на директивата.“

[/stextbox]

Нерде Ямбол, нерде Стамбул! Календарна хармонизация… А по-малко ли ще е хармонизиран календарно ЕС, ако не си мести два пъти годишно стрелките? Що за безумна логика? И изобщо, що за чиновническа наглост?!

Функционирането на вътрешния пазар било основна цел на директивата (?) А нали уж беше икономията на енергия, повишаването на безопасността на движение и пр. „аргументи“?! Или, понеже не могат да докажат икономия на енергия, нито повишена пътна безопасност, започнаха да ни пробутват алабализми за вътрешния пазар и календарната синхронизация?!

Този чиновнически подход и видим дебилизъм пролича и по време на дебата в Европейския парламент на 29 октомври 2015 г. След като практически нямаше парламентарна фракция, която да не излезе с позиция срещу лятното часово време, и след като бяха изнесени множество аргументи и данни от проучвания по темата, ресорният еврокомисар заяви в края на дебата следното:

[stextbox id=’grey’]

Наистина доста от проучванията се съсредоточават върху потенциалните отрицателни последици за здравето, но все още няма нищо убедително. Основната цел е да се запази единният пазар, което означава решението по този въпрос да бъде единодушно и да се вземе от всички, затова ЕК на този етап държи на действащата директива. Ако обаче се получат нови данни като част от един по-систематичен подход, сме готови да преразгледаме директивата.

[/stextbox]

No comment…

Вместо финал, ще си позволя да цитирам част от позицията на Движение „ДНЕС“ по повод липсата на отговор на тяхното искане от страна на МС:

„Не ни остава нищо друго, освен да се въоръжим с търпение, тъй като явно решението на чиновниците се нуждае от продължително проучване. Не че не са налице достатъчен брой проучвания и аргументи, подкрепящи нашето искане, но… всички знаем, че мисловният процес у администрацията е бавен и мъчителен. Явно и този случай е такъв.“

Ще добавя само, че… времето е ТЯХНО, а не НАШЕ, колкото и да ни се иска да е обратното.

Защото, какво е чиновникът без власт?!

А какво по-сладко от властта да управляваш времето?!

Translate »