От МТСП информираха, че парламентът е приел на първо четене Законопроекта за равнопоставеност на жените и мъжете.

Тази новина не би ме развълнувала чак толкоз, ако не бях прочела следното изречение:

С приемането на Законопроекта ще се създаде фигурата на „координатор по равнопоставеност между жените и мъжете“.

В задачата се пита въпросният координатор мъж ли ще е, или ще е жена?
А може би най-коректно би било да е хермафродит?!

Оттук следва нов проблем – ще трябва много спешно да се приеме и съответната национална стратегия за осигуряване на необходимия брой хермафродити, защото иначе язък за приетия днес законопроект.

Остава ми надеждата, че до окончателното му приемане на второ четене депутатите ще обмислят този съществен пропуск в законопроекта и ще го отстранят своевременно. В тяхната интелигентност ми е надеждата.

Translate »