Имах някаква едва мъждукаща искрица надежда, че новата серия идиотизми в държавата Абсурдистан най-сетне ще отвори замъглените сетива […]
Translate »