Ако има нещо, което генерира истински стрес у PR-специалистите, то е работата с хора

m3college.com

Бизнесът и организациите често имат идеи, които няма как да бъдат реализирани без комуникационен експерт, който да предаде посланието и да подкрепи бизнес стратегията им с цялостна пиар кампания.

Ани Алашка, директор „Връзки с обществеността” на Българската стопанска камара и лектор в предстоящия ни курс по „Създаване и реализация на ПР кампании”, споделя за Вас: 

Плюс или минус е филологическото ти образование в работата ти като пиар?

Категоричен плюс! Когато учех в Софийския университет, имах възможността паралелно с филологията да запиша като втора специалност „Журналистика“, което ми позволява да направя обективно сравнение между двете специалности, включително за ролята им в изграждането ми като пиар специалист. Истината е, четова, което получих от филологията, не може да се сравни с журналистиката. В нашата професия едно от ключовите умения е писането и редактирането на текстове. В това отношение филологическата ми подготовка играе изключително съществена роля за доброто ми професионално представяне.

Друг плюс, който получих от филологията, е умението за бързо и ефективно четене и анализиране на прочетеното – нещо, без което един пиар специалист трудно би могъл да се справи в ежедневната си работа. Хората, които имат щастието или нещастието да се занимават с пиар, много добре знаят в какъв дефицит на време работят, през което огромен обем от информация трябва да премине през очите, съзнанието и ръцете им. Рефлексът да намериш, прочетеш и обработиш информацията така, че да я поднесеш на достъпен за аудиторията начин, се изгражда трудно. Разбира се, много важен в този процес е опитът, но не трябва да се пренебрегва и подготовката в университета. 

Полезен ли е журналистическият опит в ПР професията?

Всеки опит е полезен, включително и журналистическият. Най-малкото – чрез него получаваш базови познания за това какво очакват журналистите, как мислят, как работят, на какви правила се подчиняват и т.н. Аз не съм от хората, които смятат, че добрият  пиар задължително преди това трябва да е бил журналист. Напротив, личното ми мнение е, че твърде често журналистическият стаж (особено ако е бил продължителен) пречи за добрата реализация в пиар професията. Има много примери в това отношение, които си имат и съответното обяснение. Едно от тях е битуващото мнение, че преходът от журналистиката към пиара е вид кариерно израстване.  

Това е една изключително погрешна постановка, ефектът от която е известно възгордяване у бившите журналисти – започват да проявяват надменно поведение спрямо доскорошните си колеги, а това обикновено работи с отрицателен знак за доброто пиар представяне. Разбира се, има си и други, чисто личностни причини, върху които сега няма да се спирам.

Какво включва всекидневната ти работа като пиар?

Задължителен елемент от ежедневната ми работа е следенето на информационния поток, както и изготвянето на множество информационни бюлетини, вкл. преглед на публикациите в медиите и тематични извадки (за пазара на труда, екологията, енергетиката, корпоративната социална отговорност, работата на европейските и националните институции, и др.).

Важна част от ежедневието ми е свързана с поддържането на информационните канали на БСК – корпоративен сайт, интранет, профили в социалните мрежи, сайтове на отделни проекти и инициативи. Разбира се, със съдействието на останалите ми колеги в пресцентъра, но моя е отговорността за цялостния облик на информационните ни канали и съм длъжна да участвам активно в процеса на тяхната поддръжка.

Огромната част от ангажиментите ми е свързана с писане и редактиране на текстове от всякакво естество (прессъобщения, позиции, декларации, обръщения, благодарствени и др. писма), както и със съответната им визуализация и/или разпространение. Под „визуализация“ имам предвид основно изготвяне на презентации. Смело мога да твърдя, че над 90% от всички презентации на представителите на БСК са мое дело.

В по-голямата част от случаите сама събирам статистически данни, изработвам графики, формулирам ключови акценти и т.н. Тук винаги възниква въпросът дали това не би трябвало да е ангажимент на конкретните експерти, но истината е, че те невинаги могат да се абстрахират от чисто експертния си начин на мислене, за да представят нещата адекватно на съответната аудитория. В този контекст ролята на пиар специалиста е водеща – той е човекът, който следва да визуализира и да представи на достъпен език съдържанието.

Немалка част от времето ми е заето и с обработката на журналистически запитвания и заявки за интервюта, редакция на интервюта за печатни и онлайн медии, координация на комуникацията с организации, институции и частни лица, които по един или друг повод търсят контакт с БСК.

Разбира се, не трябва да пропускам и чисто административните ангажименти от типа: отчети и анализи на дейността, планове, програми и пр.

Кои са основните предизвикателства на ежедневно равнище?

Основното предизвикателство е дефицитът на време. За съжаление очевиден факт е, че колкото повече напредва развитието на комуникациите, толкова по-малко време имаме. Това е своеобразен парадокс, тъй като се предполага, че технологиите се развиват, за да ни помагат, да ни пестят време, а всъщност ефектът е обратен.

Аз съм силно привлечена към новите технологии, проявявам детински интерес към всичко ново и се стремя да го включвам в работата си така, че да я оптимизирам, да я направя по-ефективна, да създам достъпна среда за споделяне с останалите колеги и т.н. Дотук всичко е прекрасно, но истината е, че от ден на ден времето все повече ме притиска и все по-трудно се справям с носенето на всички дини, които съм нарамила под мишници. Давам си сметка, че освен любопитство очевидно проявявам и известна доза лакомия (извинете за думата) да ползвам едно или друго технологично нововъведение за още и още неща. Така се появяват нови и нови идеи, а оттам – нови и нови ангажименти.

Друго предизвикателство е работата с хора, а ние правим основно това – работим  с хора. Хора с различни характери, различно възпитание, различен манталитет, различни интереси, разбирания, очаквания и т.н. Всъщност, ако има нещо, което генерира истински стрес у пиар специалистите, то е именно работата с хора. Защото там нямаш право на грешки – имаш „право“ само на търпение, разбиране, склонност към компромиси в търсене на разбирателство и доверие, и т.н. И всичкото това трябва да го постигнеш за минимално, ограничено време. 

  Добрата пиар кампания винаги започва с …

… с добра идея

Разбира се, трябва да си даваме сметка доколко тази идея е реализируема, т.е. имаме ли ресурс за нея, вкл. финансов, човешки, технологичен и т.н. Е, всеки пиар знае, че твърде често идеите не са подкрепени със съответната експертност така че понякога ни се налага да правим от нищо нещо. И го правим не зле. Всъщност това като че ли е и основната разлика между нас и рекламистите, които без съответния бюджет, технологична и човешка обезпеченост едва ли биха могли да постигнат нещо.

Трите ключови послания, които искаш да предадеш на курса са …

Креативност, дисциплина в реализирането на идеята и отговорност към заинтересованите страни. Най-важното обаче е да работим така, че да сме полезни и да се чувстваме удовлетворени от постигнатото. В този контекст е много важно да отчитаме всеки детайл, колкото и маловажен да ни изглежда на пръв поглед, защото в детайлите е заровен ключът към доброто представяне на глобално равнище.

Имам дълбока непоносимост към работата „през пръсти“ и имитирането на дейност само за да има какво да се отчете. Важно е да осъзнаваме, че пиарът не е административно-бюрократична, а преди всичко творческа позиция, пиарът няма работно време и няма лични пристрастия, пиарът е на разположение по всяко време и трябва да е готов да реагира максимално бързо и ефективно, и затова пиарът трябва непрекъснато да се образова, да чете, да се информира за новостите, да държи всичките си сетива широко отворени и да се стреми да не ограничава мирогледа си до актуалните си ангажименти и проекти, а да вижда и отвъд тях, защото никога не се знае какво ще ни поднесе бъдещето като задача.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Translate »