Понеже трети ден се опитват да ни убеждават, че нямало никаква конспирация около проекта за ликвидиране на пенсионните фондове, позволявам си да припомня какво пише в Правилника за дейността на Народното събрание:

Чл. 80. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект съгласно чл. 78, ал. 2 в 7-дневен срок от приемането му, съответно от предоставянето му на народните представители. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до председателя на водещата комисия и се вписват в публичен регистър на Народното събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен най-много с три седмици или намален, но не по-кратък от три дни.

(2) Проектът на доклад за второ гласуване се публикува на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по ал. 1.

В нашия случай срокът по ал. 1 беше 14 декември (неделя). Следователно, в понеделник, 15 декември, трябваше в сайта на Комисията по бюджет и финанси да е публикуван проектът на доклад, в който да са включени внесените предложения за промени преди второ четене в пленарна зала.

Днес, 17 декември, два дни след крайния срок, въпросният доклад продължава даНЕ Е публикуван, респективно – предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване продължават да бъдат УКРИВАНИ от българските граждани – осигурители, осигурявани, данъкоплатци, избиратели, електорат и каквито още искат да ни нарекат!!! Същите тези осигурители, осигурявани, данъкоплатци, избиратели и пр. незначителни люде разполагат само с апокрифна информаци, което е абсолютно доказателство за конспиративността на управленското нормотворчество.

Ако идеите на управляващите бяха толкова демократични и народолюбиви, както ги описват, едва ли щяха да бъдат забулени в такава тайнственост и недостъпност.

В същия правилник изрично е записано:

Чл. 76 (3) По законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения, председателят на водещата комисия изисква становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Питам: Къде е становището на НСТС? 

В допълнение:

Днес Мая Манолова поиска оставката на Класната Цачева, заради публикувания в Държавен вестник неприет от НС документ. Аз бих добавила още едно основание за искане на оставка – неспазване на Правилника на НС, при това по законопроект от такъв съществен обществен интерес.

Translate »