Илияна Беновска, известна основно с това, че рядко се сеща да си пие хапчетата, призова любимия си премиер Борисов да отнеме думата на Българската стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата за национализацията на универсалните пенсионни фондове (УПФ).

Защо? Защото въпросните две организации „заблуждават обществото, че планираната от Борисов и Горанов пенсионна реформа е в ущърб на хората“.

Как? Като ги изхвърлят от Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото „няма доказателства за легитимността на т.нар. „работодателски организации“ БСК и АИКБ“.

Браво, Беновска! Браво, Илиянче! Направо изби рибата с тези си прозрения!

На тази журналистическа загриженост бих отговорила така:

  1. Господата Борисов и Горанов не готвят никаква пенсионна реформа, а правят опит да осъществят крупна кражба на обществени средства – този път в размер на 8 млрд. лв. И това не е първата им кражба. Само припомням, че преди няколко години отмъкнаха 2 млрд.лв. от резерва на НЗОК и се опитаха да отмъкнат парите на Сребърния фонд.
  2. Ако някой се опитва да заблуждава обществото, то това са цитираните господа, както и придворните им журналисти като г-жа Беновска и придворните им т.нар. работодателски организации като КРИБ.
  3. Легитимността на организациите се доказва с тяхната съдебна регистрация, каквато и БСК, и АИКБ притежават. Ако под „легитимност“ г-жа Беновска визира покриването на критериите за представителност на работодателските организации, заложени в Кодекса на труда, то всички необходими документи за това са налични в Министерския съвет.

Уважаема госпожо Беновска,

Ако имате претенция да сте журналист, който се придържа към истината, обективността и професионалната етика, редно би било, преди да правите необосновани твърдения и обвинения, да се осведомите за фактите и обстоятелствата, които визирате, както и да потърсите другата страна, другата гледна точка. Повече от очевидно е, че не сте направили това, а бързате да клакьорствате на визираните по-горе господа. Този факт и настървението, с което се хвърляте в темата, още веднъж доказват необходимостта обществото да бъде алармирано за измамата, в която го въвличат.

„Така наречени“ са не посочените от Вас работодателски организации, а „журналисти“ като Вас, госпожо Беновска!

И за финал отправям гореща молба – пийте си по-редовно хапчетата, защото лудите по тротоарите са доста по-малко опасни от тези пред микрофоните на електронните медии!

***

На вниманието на г-жа Илиана Беновска:

„Експроприацията“ = конфискация на частна собственост (всякаква, не само недвижима), често със заявена цел да се установи социално равенство. Представлява политически оправдано принудително разпределение на частната собственост, национализация, при която компенсация не се изплаща или тя е неоправдано ниска.

„Реформа“ = преобразование, промяна на определени обществени отношения и процеси към по-добра форма или благоприятно състояние.

Въпроси към г-жа Беновска:

  1. Борисов/Горанов реформа ли правят или експроприация, госпожо Беновска?
  2. Кой заблуждава обществото, госпожо Беновска?
  3. Колко струва моралната Ви чистоплътност, госпожо Беновска? (Надявам се да сте се продали прилично, защото проституцията е професия, а другото си е чист курварлък)
Translate »