1575 Първата в света забрана за пушене датира от 1575 г., когато Мексиканският църковен съвет приема регламент, с […]
Translate »