Четири века от първите забрани за пушене
1575 Първата в света забрана за пушене датира от 1575 г., когато Мексиканският църковен съвет приема […]
Translate »