40-годишно изследване на Американското общество за борба с рака ОТХВЪРЛЯ ВРЪЗКАТА между "пасивното пушене" и рака на белия дроб
Проспективно проучване сред жителите на Калифорния в периода 1960-98 г. относно смъртността, причинена от тютюневия дим […]
Translate »