Не знам за вас, но на мен ми е писнало – и като обикновен зрител, и като работещ в сферата на публичните комуникации, ежедневно в новинарските ТВ-емисии да гледам как под името на интервюираните се изписва „Иван Иванов – собственик на млекопреработвателна фирма“ (например). Защото, видите ли, изписването на фирмата, която Иван Иванов представлява, е „скрита реклама“ и телевизията може да бъде наказана от СЕМ (?)

Такаааа….

Уважаеми колеги от телевизиите, моля Ви обърнете внимание на Вашите продуценти и пр. началници, че от края на миналата година има официално одобрени от СЕММетодически указания във връзка със забранeните скрити търговски съобщения и позиционирането напродукти като форма на търговско съобщение. Указанията са приети с Решение на съвета от 14 ноември 2012 г.

Та, в тези указания пише следното:

Споменаването на стоки, услуги, наименование, търговска марка или дейностина производител на стоки или доставчик на услуги, което има самоинформационна цел, не съдържа характеристиките на скрито търговскосъобщение и при условие, че неспоменаването може да въведе потребителите взаблуда, не противоречи на разпоредбата на закона и е допустима практика. Прианализирането на такива форми и подходи на представяне, съдържащиизключително обща информация, СЕМ ще взема предвид резултата отинформационните послания.

Представянето, със съответните медийни средства, на събеседници, гости идруги участници в предаванията, което има само информационна цел и допринасяза качеството на предаването/медийна услуга в интерес на аудиторията, непротиворечи на разпоредбата на закона и е допустима практика. В тези случаи едопустимо изписването и/или словесното представяне на имената на участниците,съчетано с техните служебни позиции, вкл. имена на юридически лица, иекспертната им компетентност (без графично изобразяване на марката).“

Така че, много моля оттук-насетне, когато искате да Ви осигурим участник/коментатор за Ваше предаване или репортаж, бъдете така добри съвестно да представите човека с пълната му титла, вкл. фирмата, която представлява! Иначе, информацията, която представяте на драгия зрител, губи смисъл.

Драгият зрител би искал да знае, например, кои конкретни продукти са с установени от държавните органи вредни съставки. Драгият зрител с удоволствие би научил, че и в България има фирми, работещи на световно ниво, или фирми, развиващи социални каузи. Драгият зрител е добре да научи точно в кой мол е станал пожар, за да не се притеснява за детето си, което в този час на денонощието е отишло на кино в мола.

Моля Ви, не лишавайте уважаемия зрител от пълнотата на информацията, само защото Ви е по-изгодно да принуждавате фирмите да си плащат за „Платени репортажи“ и реклами!

И, не на последно място, спрете да се оправдавате с „плашилото“ СЕМ!

Translate »