Ефекти от забраните за пушене

Категория:

Ефекти от забраните за пушенеЕфекти върху потреблението на тютюневи изделия

Проучванията на ефектите върху потреблението на тютюневи изделия вследствие забраната за тютюнопушене често представят противоречиви данни по отношение на възприятията за ефикасност.

Доклад посочва, че след като Ирланция и Шотландия забраниха пушенето, продажбата на цигари в тези две държави се е увеличила. Според друг доклад пък, в Ирландия продажбите на цигари са спаднали с 16% през първите 6 месеца след прилагането на забраната.

Във Великобритания продажбите са намалели с 11% през първия месец от националната забрана за пушене, според правителствено проучване.

В САЩ, въпреки непрекъснатото разширяване на обхвата на забраната за пушене и големите данъчни утежнения, няма промяна в стойностите на продажбите на цигари.

В Швеция се е увеличила употребата на снус (Snus – тютюн за смъркане), като алтернатива на тютюнопушенето.

Две години след ефективното въвеждане на забраната за тютюнопушене в Полша не се отчита намаление на броя на активните пушачи. Според проучване на Centrum Badania Opinii Społecznej (Център за изследване на общественото мнение), както преди забраната, така и две години по-късно (през 2012 г.) процентът на пушачи сред населението е точно един и същ – 31.

Ефекти върху бизнеса

Има множество публикувани изследвания на икономическия ефект от забраните за пушене.

По-голямата част от държавните и академични проучвания твърдят, че няма отрицателно икономическо въздействие, и дори се правят констатации, че забраната може да има положителен ефект върху бизнеса.

Проучванията, осъществени от различни асоциации на ресторантьорите, обаче, показват, че забраната за тютюнопушене има негативен ефект върху техния бизнес. Тези асоциации отправят критики към академичните/държавни изследвания, които твърдят, че подобно законодателство не влияе върху оборотите на заведенията.

Ето някои примера:

Германия. Асоциацията на германските хотелиери и ресторантьори (DEHOGA) твърди, че забраната за пушене е довела до 15-50% спад на оборотите в различните заведения. Асоциацията отбелязва, че очакванията отливът на пушачи да се компенсира от увеличение на посетителите-непушачи не са се оправдали. Ирландия. Проучвания в Ирландия показват увеличение на пушенето и пиенето в домашна обстановка, за сметка на заведенията. Въвеждането на забраната е значителен фактор, допринасящ за закриването на стотици малки селски кръчми, 440 по-малко лиценза са били подновени.

Обединено кралство. Шест месеца след въвеждането в Уелс на забраната, местната ресторантьорска асоциация обяви, че заведенията са изгубили 20% от оборотите си, много фирми са на ръба на затваряне, а други вече са затворени. Британската асоциация на бирариите и пъбовете (BBPA) твърди, че продажбите на бира са били на най-ниското си ниво от 1930 г. насам, като бележат 7-процентов спад след забраната за пушене. Според проучване, проведено от специализирано списание за ресторантьорство, очакваното повишение на продажбите на храна след въвеждането на места без тютюнев дим не се е случило. Проучването е обхванало 303 заведения в Обединеното кралство. Изследване, проведено от BII (Британския институт за хотелиерството) и Асоциацията на лицензираните гостилничари (FLVA), стига до заключението, че продажбите са намалели със 7.3% пет месеца след въвеждането на забраната. В проучването са обхванати 2708 заведения.

Австралия. Правителствено изследване в Сидни показва, че делът на населението, посещаващо пъбове и клубове, се е увеличил след въвеждане на забрана за пушене в тях. Въпреки това, през август 2008 г. ClubsNSW отбелязва, че вследствие на забраната в Нов Южен Уелс има спад на приходите в размер на 385 млн. долара, което е 11% намаление, а печалбите на клубовете в Сидни са се понижили с 21.7%.

САЩ:

През  2004 г. Националната асоциация на ресторантьорите на САЩ поръчва на „Делойт и Туш“ проучване, което също показва значително отрицателно въздействие на забраната върху ресторантьорския бизнес.

Проучване отново през 2004 г. на Американската асоциация на заведенията показва загуба на 2000 работни места, намаление на заплатите с 28 млн.долара и общи загуби за сектора в размер на 37 млн.долара.

Ресторантьорската асоциация на Далас финансира проучване, което показва спад в продажбите на алкохол в размер на 11.8 млн.долара, което е около 40% от оборотите.

Ресторантьорската асоциация на Мериленд отчита намаление на данъчните постъпления от фирми от сектора с 11%.

Според проучване на ресторантьорската асоциация в Онтарио продажбите в заведенията намаляват с 19-24% вследствие на забраната.

Асоциацията на притежателите на заведения в Охайо също прави свое проучване, според което сред ефектите от забраната за тютюнопушене е увеличаването на продажбите за домашна консумация и намаляване на продажбите на алкохол в размер на над 67 млн. долара, поради което асоциацията настоява за отмяна на забраната.

Проучване на отдела по здравеопазване в Ню Йорк през 2004 г. твърди, че нивата на замърсяване на въздуха в барове и ресторанти са намалели шест пъти, вследствие на ограниченията, и че нюйоркчани са докладвали за по-малко вторичен тютюнев дим на работното място. Проучването установило, също така, че ресторантите и баровете в града просперират, въпреки забраната. Председателят на Асоциацията на местата за нощен живот в Ню Йорк, обаче, отбелязва, че проучването не е било изцяло представително, тъй като не прави разлика между ресторанти и нощни клубове, където реформата е причинила огромни щети за бизнеса. През 2006 г. проучване на Департамента по здравеопазване на Ню Йорк показва подобни резултати, а именно, че забраната е имала отрицателен финансов ефект върху баровете и ресторантите.

Критика на забраната за тютюнопушене

Има редица основания за критика към забраната за тютюнопушене:

намесата на правителството в личния стил на живот

Много популярни личности в цял свят, вкл. музикантът Джо Джексън, политическият есеист Кристофър Хитчис и др., твърдят, че регламентите за забрана на тютюнопушенето са усилия в грешна посока. Те не влияят върху намалението на употребата на тютюневи изделия, а се намесват пряко в личния живот на хората и ограничават правото им на избор и лична свобода.

имуществените права

Някои критици на законите за среда без тютюнев дим подчертават правата на собственост на собственици на заведения. Според тях, трябва да се прави разграничение между номинално обществени места (като правителствени сгради) и частни предприятия (като барове и ресторанти). Позовавайки се на икономическата ефективност, някои икономисти твърдят, че конфликтите между предпочитанията на пушачите и непушачите трябва да се решават по пътя на свободата на договаряне на база основните права на частната собственост, без държавна намеса.

Ефекти върху съществуващите места без тютюнев дим

Много критици на забраната обръщат внимание върху факта, че съществуващите преди забраната места без тютюнев дим губят конкурентни предимства след въвеждането на забраната. Това пряко влияе върху тяхното икономическо състояние. Чрез забраната тази пазарна ниша практически се закрива.

Законност на регламентите за среда без тютюнев дим

Предприятия, засегнати от регламентите за среда без тютюнев дим, завели съдебни дела, твърдят, че те са противоконституционни, или по друг начин незаконни. Някои се позовават на правото на равенство и недискриминация, а други цитират загубата на бизнес без право на обезщетение.

Алтернативи на забраната за тютюнопушене

Стимули за доброволно приемане на забраната

По време на дебатите във Вашингтон относно забраната за тютюнопушене член на градския съвет предлага законодателство, което да предвижда значителен данъчен кредит за бизнеса, който избира доброволно да ограничи тютюнопушенето или въвеждане на разсрочено плащане (4 пъти в годината) на лицензионната такса да барове, ресторанти и клубове, които желаят да забранят пушенето.

Вентилация

Вентилацията е доказано средство за намаляване на вредното въздействие на вторичния тютюнев дим. Проучване, проведено от Училището по технологии към Гломорган унивърсити – Уелс, показва, че вентилацията е ефективна в контролирането на нивото на замърсяване.

 

Категория:

Translate »