[превод от английски език] ПАСИВНОТО ПУШЕНЕ От гледна точка на научната достоверност е очевидно, че приписваните на тютюневия […]
Ефекти върху потреблението на тютюневи изделия Проучванията на ефектите върху потреблението на тютюневи изделия вследствие забраната за тютюнопушене […]
Есе на Джо Джаксън Статиите ми в „Ню Йорк Таймс“ и UK Daily Telegraph срещу забраната на пушенето […]
Translate »