Вижте последния хит на родната ни екоминистърКА – статията в „Дарик“ е със заглавие „Ще въведат ли малките общини лични контейнери и цветни пликове?“

……

„Според Караджова проблемът по темата е свързан основно с несправедливото определяне на таксата, по мнение на бизнеса, защото почти навсякъде те плащат повече от гражданите. „Законът е дал възможността на общините да определят таксата по количество или въз основа на данъчна оценка. Бизнесът има тази възможност да плаща на брой контейнери. Така се тушира и този проблем”, обясни още тя. „

……

Много интересно, изключително професионално и управленски далновидно съждение!!!

1. Да, проблемът наистина е свързан с несправедливото определяне на таксата, но не „според бизнеса, защото плаща повече“, а защото и гражданите са дискриминирани един спрямо друг според това дали имотите им са големи или не, дали живеят в центъра на София (където данъчните оценки са високи) или в с. Горно Нанадолнище (където пощенските разходи за уведомителните писма от НАП са по-високи от дължимата такса смет).

2. Бизнесът не плаща повече „почти навсякъде“, а „НАВСЯКЪДЕ“, при това – В ПЪТИ!

3. Бизнесът имал възможност да плаща на брой контейнери и с това проблемът „се тушира“ ?!

Но защо отново чуваме само една-трета от истината – тази една-трета от таксата, която се изчислява на брой контейнери? Впрочем, и за въпросните контейнери все пак бизнесът плаща, пък макар и не чрез общината, а по договаряне със сметоизвозващата фирма.

Министър Караджова или не знае, или се прави, че не знае, че таксата има три компонента:

    1. за сметосъбиране и сметоизвозване,

    2 .за обработка в депа,

    3. за почистване на общите площи (градинки, тротоари, пътища и пр.).

Та, истината е, че на бизнеса изключително благородно е дадено право да си организира сам сметоизвозването, но за останалите два компонента си плаща като поп на общината ОТНОВО СПОРЕД СТОЙНОСТТА НА ИМОТА!

4. Явно отново се опитват да ни прилагат тактиката „разделяй и владей“, като се настройват гражданите срещу бизнеса, който видите ли мрънкал, че плащал много, а то това било така, за да можело гражданите да получават услугата на социално поносима цена.

Е, тази управленска логика е уникална! 

  • Дали гражданите са доволни от това да им „изчисляват“ колко цапат според това колко са богати или бедни?
  • Дали пък няма да станат „социално поносими“ всички пазарно формирани такси и цени, ако хората имат нормални доходи?
  • И дали може да очакват такива доходи, ако работодателите им са непрекъснато рекетирани от администрацията чрез всевъзможни такси и таксички?!

Целта е ясна: Да насъскат гражданите срещу бизнеса и обратно, така че междувременно т.нар. отговорни институции нищо да не свършат по въпроса и да продължим да си бъдем една мръсна, неугледна, дълбока европейска провинция!

Translate »