Няколко числа, свързани с увеличението на МРЗ
3 431 349 лв. допълнително ще трябва да платят работодателите в частния сектор при увеличение на минималната работна заплата […]
Translate »